Elektrik Enerjisi

Enerji

İnsanlığın gelişimine en büyük katkıyı enerji üretimi sağladı. Daha öncesinde yalnızca kas gücü ile yapılan işler, doğal materyallerden enerji üretiminin başlamasıyla beraber makineler yardımıyla yapılır hale geldi. Kömür çıkartıldı ve yakıldı, petrol çıkartıldı ve yakıldı, doğalgaz çıkartıldı ve yakıldı. Tüm bunların ortaya çıkardığı ısı ve kimyasal enerji de bir şekilde insanlığın yararına kullanıldı. Günümüzde ise fosil kaynaklardan üretilen enerjinin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Belki bir, maksimum iki jenerasyon sonra doğayı kirleten, üretimi zor olan bu enerji kaynaklarının kullanımı tamamen ortadan kalkacak ve her şey daha temiz olan elektrik enerjisini kullanmaya başlayacak. Elektrik enerjisi ise tüm doğal enerji kaynaklarından üretilebileceği gibi yenilenebilir kaynaklardan da üretilebiliyor. Bu da çevreci ve sürdürülebilir bir enerji tüketiminin önünü açıyor.

Yirmi yıldan daha öteyi hedef alan vizyonlar söz konusu olduğunda, insanlığın günümüzden yaklaşık olarak yedi kat ile yirmi kat daha fazla enerji kullanacağı tahmin ediliyor. Tüm bu enerjinin de büyük bölümünün elektrik enerjisi olacağı düşünülüyor. Hal böyle olunca elektrik enerjisi üretmek, depolamak ve kullanmak büyük bir önem kazanıyor.

Elektrik Enerjisi Üretmek

Elektrik enerjisi üretmek için kullanılabilecek onlarca kaynak bulunmakta. Tesla’nın geliştirdiği modellerden sonra elektrik enerjisinin çok uzun mesafelere kayıpsız olarak aktarılabiliyor olması, gelecekte de insanlığın işini büyük oranda kolaylaştıracak. Güneş panelleri, rüzgar gülleri, biyoenerji ve diğerleri; hepsi de elektrik enerjisi elde etmek amacıyla kurgulanmış yapılar.

Santral Enerji

Elektrik Enerjisinin Depolanması

Elektrik enerjisi üretmek kadar önemli olan bir diğer konu ise elektrik enerjisini depolayabilmek. Depolamaya yönelik olarak pillerin geliştirilmesi büyük önem taşıyor. Başta bireysel kullanım olmak üzere kurumsal kullanımlar da büyük oranda pil teknolojisine belini bağlamış durumda. Olası bir uzay kolonileşmesinde de elektrik enerjisi depolamanın çok önemli olacağı biliniyor.

Elektrik Enerjisinin Kullanımı

Tasarruf etmeden elektrik enerjisi tüketmenin Dünya’mıza büyük zararlar verdiği biliniyor. Günümüzde elektrik enerjisinin üretiminde kullanılan metotların büyük bir bölümü o kadar da çevreci değil. Başta kömür olmak üzere doğal gaz, kaya gazı ve nükleer enerji kullanılıyor. Hal böyle iken, ilerleyen dönemlerde enerjinin üretimi kadar tüketimi ve tüketimine yönelik alınacak önlemler de önem kazanıyor.

Santral Enerji

Santral Enerji

Yenilebilir Enerjinin Doğru Kurulumu ve Kullanımı

Hemen Bilgi Almak İçin