HİZMETLERİMİZ

Tasarruf Paylaşımı (ESCO) Modeli

Energy Service Company (ESCO) Modeli enerji tasarrufu sağlayacak projelerin yatırımının bir ESCO firması tarafından gerçekleştirilmesi, belirlenen sözleşme süresi boyunca projenin ESCO firması tarafından işletilmesi ve proje ile oluşan tasarrufların belirli oranlar ile taraflar arasında paylaşılması esasına dayanır.

Santral Enerji geliştirmiş olduğu ESCO iş modeli ile müşterilerinin çatılarına kurulacak güneş enerjisi santralinin yatırımını yapmakta; sözleşme süresince işletme, bakım-onarım işlerini yürütmekte; resmi başvurular ve sonrasında doğacak tüm harç, vergi ve dağıtım bedellerini karşılamaktadır.

Kurulacak olan GES’in performansı ne kadar üst düzeyde olur ve ne kadar sorunsuz bir şekilde çalışır ise Santral Enerji’nin geliri o kadar yüksek olacağından, müşterilerimiz Santral Enerji’nin en üstün kalite ve teknolojide ürünler kullanacağı ve en yüksek mühendislik standartlarını gözeteceği konusunda müsterih olmaktadırlar.

Uzun Vadeli Satış

Şirketimiz ekipman, işçilik, resmi izinler, vergiler dahil proje bedelinin tamamı için uzun vadeli ve GES’in elektrik üretimine endeksli olarak taksitlerle finansman sağlanabilmektedir.

Müşterilerimizin talepleri doğrultusunda faklı vade opsiyonları sağlanabilmektedir.

GES Kurulum

Elektrik maliyetlerindeki sürekli ve öngörülemez artışlar işletmelerin karlılıklarını olumsuz yönde etkilemiş, enerji giderlerini azaltmak şirketlerin en önemli gündem maddelerinden biri haline gelmiştir. Diğer taraftan küresel ısınmaya karşı ülkeler yönetimleri ve özel kurumlar karbon ayak izlerini azaltmaları yönünde aldıkları önlemleri hızla artırmaktadırlar.

Çatı üzerine kurulan Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Santralleri (GES) 12 Mayıs 2019’da yayınlanan Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği’nde açıklanan destek mekanizmaları sayesinde enerji maliyetlerini düşürmede önemli bir seçenek olmuş, başta fabrika ve depo gibi geniş çatı alanlarına sahip işletmeler tarafından ilgi odağı olmuştur.

Fakat işletmelerin ana iş kolundan oldukça farklı dinamiklere sahip olan ve doğru teknik bilgi birikimi gerektiren GES kurulumu ve işletimi yatırımcılar için birçok riski de beraberinde getirmektedir. Yapılacak yatırımın ekonomik ömrünün 30 yıl olduğu düşünülür ise yanlış bir tercih büyük zararlara sebep olabilmektedir.

Şirketimiz projede kullanacağı güneş panellerini fabrikada denetletmekten başlayarak, gerek tasarım gerekse kurulumun IEC standartlarına uygun olarak yapıldığını kendi bağımsız denetim kuruluşlarına denetlettirerek ortaya koymakta ve müşterilerine bu bilgileri sunmaktadır.

Farkımız

santral_enerji

Kurduğumuz her Güneş Enerjisi Santrali için “Performans Garantisi” veriyoruz, bunu teminat mektubu ile teminat altına alıyoruz.

santral_enerji

Kullanılacak paneller üretilir iken panelleri fabrikada TÜV tarafından denetletiyoruz ve sadece onaylanan panelleri kabul ediyoruz.

santral_enerji

Çatı sızdırmazlığı garantisi veriyoruz.

santral_enerji

Avans ödemesine karşılık kati ve süresiz teminat mektubu sağlıyoruz.

Proje Geliştirme

Şirket kurucularından Sun-Unlimited A.Ş 2017 yılından itibaren güneş enerjisi sektöründe faaliyette olup Türkiye, Lübnan, Tunus ve Afganistan dahil olmak üzere 350MW’ın üzerinde projede yer almıştır. Birçok yatırımcı ve müteahhit şirkete sunulan bazı hizmetler aşağıda yer almaktadır.

santral_enerji

Yatırım ve İhale Danışmanlığı

santral_enerji

Kontrat Yönetimi

santral_enerji

Teknik Şartname Oluşturulması

santral_enerji

İnşaat Dönemi Saha Denetimi

santral_enerji

Müşteri İlişkileri Yönetimi

santral_enerji

Proje Geliştirme

Bunun yanında sektöründe önde gelen kuruluşlar ile dünyanın farklı bölgelerinde sulama ve alt yapı projeleri geliştirme faaliyetleri sürdürülmektedir.

GES Arazisi Geliştirme

11 Ağustos 2022 tarihinde Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği’nde yapılan düzenleme ile arazi üzeri GES kurulumlarında bölge sınırlandırılması kaldırılmış, OSB içerisindeki tüketim tesisleri dahil Türkiye’nin herhangi bir yerinde kurulacak GES’te üretilen elektrik şebekeye verilerek başka bir bölgedeki tüketim tesisinde tüketilebilecektir.

Diğer taraftan GES kurmaya uygun arazilerin kanun ve yönetmelikle belirlenen sınırlandırmaların yanında teknik olarak da belirli koşulları sağlaması gerekmektedir.

Şirketimiz tüm bölgelerde GES’e uygun arazilerin tespit ekmekte ve arazi GES kurulumuna hazır hale getirilene kadar tüm resmi süreçleri yönetmektedir.