TİCARİ İLETİ AYDINLATMA METNİ

Ticari Elektronik İleti Gönderimi için Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5’inci maddesinin 1’inci fıkrası ve aynı zamanda 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde açık rızanızın olması halinde; Birleşim Grup Şirketlerinin sunduğu ürün ve hizmetler hakkında sizleri bilgilendirebilmek için otomatik veya otomatik olmayan yollardan elde edilen kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Birleşim Grup Şirketlerini tarafından SMS, telefon araması, e-posta vb. iletişim yollarından tanıtım ve pazarlama içerikli ticari elektronik ileti gönderilebilmesi amacıyla işlenecektir.

Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi Ticaret Anonim Şirketi,

Birleşim İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi,

Birleşim Makina Tarım Turizm Gayrimenkul Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi,

Erde Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi,

Toro Makina Anonim Şirketi,

Birlikte “Birleşim Grup Şirketleri” olarak anılacak olan şirketlerimizin her biri kendi işlediği veriler bakımından Veri Sorumlusu sıfatına haizdir.

6698 sayılı KVKK’nın 11. Maddesinde sunulan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Birleşim Grup Şirketlerine iletmeniz durumunda talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Talebinizin sonucu sizlere yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Veri Sorumluları’na ait İletişim Bilgileri:

 

-kvkk@birlesim.com
-kvkk@erdegrubu.com.tr
-birlesimmuhendislik@hs02.kep.tr
-erdemuhendislik@hs02.kep.tr
-info@toromakina.com
-info@birlesimyesilenerji.com
-info@birlesimyapi.com
-birlesim@birlesim.com