ARAZİ GELİŞTİRME

GES Arazisi Geliştirme

11 Ağustos 2022 tarihinde Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği’nde yapılan düzenleme ile arazi üzeri GES kurulumlarında bölge sınırlandırılması kaldırılmış, OSB içerisindeki tüketim tesisleri dahil Türkiye’nin herhangi bir yerinde kurulacak GES’te üretilen elektrik şebekeye verilerek başka bir bölgedeki tüketim tesisinde tüketilebilecektir.

Diğer taraftan GES kurmaya uygun arazilerin kanun ve yönetmelikle belirlenen sınırlandırmaların yanında teknik olarak da belirli koşulları sağlaması gerekmektedir.

Şirketimiz tüm bölgelerde GES’e uygun arazilerin tespit ekmekte ve arazi GES kurulumuna hazır hale getirilene kadar tüm resmi süreçleri yönetmektedir.