Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

İnsanlığın kendi medeniyetini ileriye taşıyabilmesi için elindeki mevcut enerji potansiyelini muazzam miktarda artırması gerekiyor. Medeniyeti ile taşımak bir yana, devam ettirebilmek için bile gereken enerji miktarı günden güne artıyor.

Günümüzde klasik enerji üretim metotları olan fosil yakıtlar hem maliyet hem de zarar açısından oldukça olumsuz bir üne sahipler. Fosil yakıtlardan enerji üretimi sırasında atmosfere salınan karbondan dolayı sera gazı etkisi oluşuyor. Dünya’nın etrafını fanus gibi sarmaya başlayan bu gaz yüzünden kürenin sıcaklığı ivmelenerek artıyor. Dünya’nın ideal sıcaklığına alışmış olan birçok canlı yüksek sıcaklık derecelerinde hayatlarını sürdüremiyor ve yok oluyorlar. Özellikle kutup bölgelerindeki buzlar da bu etkiden dolayı eriyerek deniz seviyelerini yükseltiyor.

Medeniyeti diğer gezegenlere taşımak için onlarca kat daha fazla enerji üretimine ihtiyacı olan insanlığın elde kaynaklarla mevcut olan medeniyeti sürdürmesi bile oldukça zor. Günümüzde çevrenin korunarak insanların daha kaliteli bir yaşama kavuşturulmasını amaçlayan politikalar sayesinde enerji üretim metotlarında büyük değişiklikler yaşanıyor. Klasik üretim metotları olan fosil yakıtların yerini yenilenebilir kaynaklar alıyor. Yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretiminin maliyeti de günden güne düşerek cazip hale geliyor.

Yenilenebilir enerji kaynaklarından sürdürülebilir şekilde elektrik üretiminin artık standart hale gelmesi söz konusu. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Dünya’nın pek çok ülkesinde bu kaynaklara olan yatırımlar devletler tarafından destekleniyor ve teşvik ediliyor. Ülkemiz de her ne kadar geç fark etmiş olsa da yenilenebilir kaynaklarla enerji üretimini muazzam ölçülerde destekliyor.

Yenilenebilir enerjiler kendini hızla yenileyebilen kaynaklardan, doğal olan süreçler dahilinde enerji üretilmesi mantığına dayanıyor. Güneş, rüzgar, biyokütle, dalga, jeotermal, hidrojen enerjisi bu yenilenebilir kaynaklara örnek olarak verilebilir. Ülkemizin de bu enerjilere dair potansiyellerinin oldukça yüksek olması, ülkemizi oldukça özel bir konuma sokuyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarını sıralamak gerekirse:

●Güneş Enerjisi: Sistemimizin merkezinde yer alan ve bizim Güneş dediğimiz yıldızdan gelen fotonların Dünya üzerinde konumlandırılmış paneller yardımıyla yakalanması ve çeşitli süreçlerden sonra bunların elektrik enerjisine veya ısı enerjisine dönüştürülmesi şeklinde çalışan yenilenebilir enerji kaynağıdır. Bu kaynak oldukça büyük enerji potansiyeline sahiptir. Bireysel ve ticari kullanımı oldukça yaygındır ve sürdürülebilir enerji modeli konusunda en fazla umut vaat eden sistemdir. İnsanlığın gelecekteki enerjisi olarak görülmektedir. Birçok avantajının yanında göz ardı edilebilir dezavantajları da bulunmaktadır. En büyük dezavantajı Dünya’nın hiçbir yerinde yirmi dört saat boyunca güneş ışınlarının olmamasıdır. Bu sebepten ötürü üretilen enerjinin depolanması da gerekmektedir.

●Rüzgar Enerjisi: İki farklı basınç merkezi arasında hareket eden havanın oluşturduğu akıma rüzgar adını veriyoruz. Rüzgar, içerisinde kinetik bir enerji barındırıyor. Rüzgar gülü adı verilen mekanik yapılar yardımıyla bu kinetik enerji önce mekanik enerjiye sonra da elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Rüzgar enerjisinin en büyük avantajı yirmi dört saat üretilebilir olmasıyken birçok dezavantajı da bulunuyor. Tüm dezavantajlarına rağmen oldukça büyük yatırımlar ile rüzgar enerjisi kullanımı günden güne katlanarak artıyor. Ülkemizin rüzgar enerjisi potansiyelinin de oldukça yüksek olmasından dolayı özellikle Ege kıyıları olmak üzere birçok bölgede RES yatırımları ile karşılaşılıyor.

●Hidroelektrik Enerjisi: Su insanlığın gelişimi için oldukça büyük bir araç. Yaklaşık yüz yıldır da su elektrik üretmek amacıyla kullanılıyor. Suyun kütle halindeyken barındırdığı kinetik enerjinin türbinler yardımıyla elektrik enerjisine dönüştürülmesi sıfır karbon salınımı olduğu ve kullanılan su tekrar bırakıldığı için yenilenebilir enerji olarak kabul ediliyor. Hidroelektrik santrallerinin verimli çalışabilmesi birçok faktöre bağlı olarak belirlendiğinden ötürü her bölge hidroelektrik santralleri için uygun olmuyor. Ülkemizin birçok bölgesi dağlık ve engebelik olduğu için HES kullanımı ile yoğun bir şekilde elektrik üretimi gerçekleşiyor.

●Jeotermal Enerji: Levha hareketlerinin ortaya çıkardığı, Dünyanın derinlerinden gelen bir enerjinin kullanımı ile elektrik ve ısı enerjisi üretmek mümkün hale geliyor. Yeraltı hareketlerinin ısıttığı suların yeryüzüne yüksek sıcaklıkta ulaşmasıyla buhar türbinleri çalıştırılıp elektrik enerjisi üretilebiliyor. Ekstra olarak aynı bölgedeki evler de buradan alınan sıcak su ile ısıtılabiliyor. Jeotermal enerjinin daha çok bölgesel bir yenilenebilir enerji kaynağını olduğunu söylemek mümkündür.

●Biyokütle Enerjisi: Fosil yakıtların tükenmeye başlamasıyla birlikte, fosil yakıtların da enerji üretmesinde temel sebep olan enerji yüklü karbonların biyokütlelerden sağlanması yenilenebilir enerji kaynaklarının en büyüğünü oluşturuyor. Özellikle insan ve hayvan dışkılarının kimyasal olarak ayrıştırılması sonucunda çevreci bir enerji türü olan biyoelektrik üretiliyor. Daha birçok yenilenebilir enerji türünü sıralamak mümkün. Temelde hepsi çevreye zarar vermeyen, kaynak bakımından sınırsız üretim teknikleri olarak karşımıza çıkıyor. Günümüzde yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretmenin maliyeti günden güne düşüyor. Aynı zamanda verimlilik üzerine yapılan çalışmalar sayesinde elektriğin üretimi konusundaki verimlilik artıyor. Fizik kurallarının sınırladığı yüzdelere kadar üretim yapmanın mümkün olduğu görülüyor. Yenilenebilir enerjiye verilen devlet destekleri sayesinde de özel yatırımcılar gönül rahatlığı ile HES, RES, GES, BES yatırımları yapabiliyor. Yapılan yatırımlar ile bir evin, bir bölgenin, bir fabrikanın enerji ihtiyacı toptan karşılanabiliyor. Aynı zamanda uygun yatırım yapıldığı takdirde yenilenebilir kaynakların ürettiği enerji devlete satılarak ulusal enerji ağına dahil edilebiliyor. Devletler yenilenebilir kaynaklarla üretilen elektriğe garanti alım destekleri vererek üreticileri tam koruma altına alıyor.

Santral Enerji

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Optimum Kullanımı

Detaylı Bilgi Almak İçin