Rüzgar Enerjisi Maliyeti ve Fiyatları

Rüzgar Enerjisi Maliyeti Fiyatları

Rüzgar enerjisinin kurulumu, devlet teşvikleri ve hibeleri görmezden gelindiğinde oldukça yüksektir. Bu sebepten ötürü bireysel yatırımcının kârlılık süresinin uzun olması, insanların rüzgar enerjisi santrali projelerine başlamalarına engel olmaktadır. Türkiye’nin yıllık 48000 MW rüzgar enerji potansiyeli olduğu yapılan ölçümler sayesinde bilinmektedir. Devlet, bu potansiyelin değerlendirilmesi konusunda yatırımcılara büyük destekler sunmaktadır. Hem fosil yakıtlara olan bağımlılığın azaltılması hem de çevreci önlemler alınması noktasında bu teşvikler oldukça önemlidir. Günümüzde mevcut olan rüzgar enerjisi potansiyelinin çok küçük bir kısmı kullanılmaktadır. Devletin koyduğu hedeflere göre 2023 yılında mevcut potansiyelin yüzde on beşinin kullanılması amaçlanmaktadır.

Rüzgar enerjisinin oldukça maliyetli olduğunu belirtmiştik. İlk önce rüzgar türbininin kurulacağı bir arazinizin olması gerekir. Bu arazinin olmaması durumu, yatırımcılara maliyet olarak yansımaktadır. Arazinin alınmasından sonra bölgedeki rüzgar enerjisi potansiyelinin ölçülmesi gerekir. Bu ölçümün belirli bir yükseklikte profesyonel teknikler kullanılarak yapılması gerekir ki bu yatırımcıya belirli bir maliyet getirir. Ölçümün yapılabilmesi için anemometre isimli cihaz kiralanmalı ve uzun süre ilgili arazide tutulmalıdır.

Enerjini üretilmesinden sonra şebekeye satılması aşamasında, rüzgar türbininin nakil hatlarına olan uzaklığı büyük önem kazanır. Bu hatlara yakın araziler rüzgar enerjisi üretmek için daha az maliyete sahiptir. Eğer arazi uzak ise ilgili hattın girişimci tarafından döşenmesi gerekmektedir. Her bir direk binlerce liraya mâl olduğundan dolayı, nakil hatlarına uzak araziler ciddi masraf doğurmaktadır.

Arazi ve nakil hattının ayarlanmasından sonra en büyük maliyet kalemi rüzgar türbininin alınması ve kurulmasıdır. Bu işin profesyonel olarak ekipler tarafından yapılması gerekmektedir. Ayrıca kurulum süresi, vinç kiralanması, türbinin taşınması ve işçiliği büyük masraflardır. Günümüzde bir rüzgar türbininin ortalama masrafı yaklaşık üç milyon lira ile beş milyon lira arasında değişmektedir. Türbinin boyutu ve kapasitesi fiyatın değişmesindeki temel unsurdur. Ayrıca türbinin kurulmasından sonra da birçok maliyet bulunur. Türbinin bakımı, sigortalanması, işçi çalıştırılması gibi.

Boyutu 1 MW kurulu gücü aşan her proje lisansa tabidir. Lisans ücretleri de belirli bir masrafın ortaya çıkmasına sebep olduğundan ötürü, yatırım aşamasındaki yapılacak masraflardandır. Ortalama bir rüzgar türbininin ömrünün 25 yıl; amorti süresinin de enerji fiyatlarına göre değişmekle birlikte yaklaşık 7 yıl olduğunu düşünürseniz, yapılacak masraflar o kadar da fazla değildir. Ayrıca KOSGEB ve Enerji Bakanlığı tarafından birçok destekleme, teşvik, faizsiz kredi ve hibe desteği yatırımcılara sağlanmaktadır.

Santral Enerji

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Optimum Kullanımı

Detaylı Bilgi Almak İçin