Rüzgar Enerjisi Kurulumu

Rüzgar Enerjisi Kurulum

Rüzgar enerjisinin kullanımı iki tiptir. Ülkemizde ve Dünya’da genelde ticari olan yöntem tercih edilmekle birlikte bazı bölgelerde ev tipi rüzgar türbinleri de bir evin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılmaktadır. İki kullanım türünün kurulum açısından farkları bulunmaktadır. Ticari projeler çeşitli tasarım, proje, araştırma – geliştirme, fizibilite aşamalarından geçerek özel bölgelerde yapılan büyük yatırımlarla kurulmaktadır. Ev tipi rüzgar türbinleri ise (daha çok rüzgar gülü demek gerekir) bir evin elektriğinin tamamını veya bir kısmını karşılayacak düzeyde; herhangi bir araştırma – geliştirme süreci atlatılmadan, standardize edilmiş şekilde hayata geçirilen enerji kaynaklarıdır.

Öncelikle ev tipi rüzgar türbinlerinin kurulumundan bahsetmek gerekmektedir. Ev tipi rüzgar enerjisi kurulumlarında ana amaç bir evin veya birkaç ev topluluğunun enerjisini sağlayacak seviyede elektriği üretmeyi amaçlamaktadır. Çoğu zaman şebeke hattına alternatif olarak değil, destekleyici olarak kurulmaktadır. Ayrıca şehir şebekesinin yetişemediği yerlerde de elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılmaktadır. Ev tipi rüzgar türbinleri boyut olarak küçüktür. Pervanelerin küçük olması, elektrik üreten kısmın da küçük olmasını sağlar. Maksimum verim için rüzgar türbininin üst kısmı 360 derece dönebilmektedir. Çıkan kabloların iyice bantlanması ve temasın engellenmesi şarttır. Genelde pervaneler ve elektrik üreten aksam profil üzerine kaynatılarak rüzgara doğru kaldırılır. Sonrasında ise basit bir akü sistemi ile rüzgarsız günlerde de elektriğin mevcut olması sağlanır. Ev tipi rüzgar enerji sistemleri, pahalı olan elektriğin ev bütçesinden aldığı payın azaltılması noktasında oldukça önemli bir yatırımdır. Kurulduğu evlerde, eğer ortam rüzgarlı ise yüzde ellilere varan katkılar sağlamaktadır.

Ticari tip rüzgar türbinlerinin kurulumu oldukça profesyonel olarak yapılır. Kurulum aşamasında arazinin uygun hale getirilmesi, beton atılması, güvenlik önlemlerinin alınması, elektriği üretecek ünitelerin kurulması gibi birçok detay bulunur. Gerektiği durumlarda türbininin parçaları helikopterle bile taşınabilir. Genelde büyük tırlarla karayolu tercih edilse de münferit ve yol olmayan projeler için hava taşıması da önemli yer tutar. Bazı projelerde arazinin temizlenmesi için ağaç kesimi yapılabilir, yol açımı yapılabilir. Tüm kurulum süreci çok hassas hesaplamalar ile yönetilir. Kurulacak rüzgar türbinlerinin boyu kırk metre ile yüz metre arasında değiştiğinden dolayı yapılacak en ufak hata dahi büyük maddi kayıplarla birlikte can kayıplarına sebep olabilir. RES olarak adlandırılan santral projelerinde ise ölçeğe bağlı olarak çok daha farklı üretim metodları kullanılabilir. Bir rüzgar türbininin kurulması üç ayı bulabileceği gibi daha fazla süre de alabilir.

Santral Enerji

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Optimum Kullanımı

Detaylı Bilgi Almak İçin