Güzergah Tespiti

Güzergah tespiti

Herhangi bir kaynakta, ticari boyutta üretilen elektrik enerjisinin, üretim amacı dışında (eğer doğrudan ulusal elektrik ağına satış için üretilmiyorsa) kalan miktarının satılması, üretim kaynağının efektif kullanımı açısından oldukça önemlidir. Yapılan projelerin ana amacının dışında yan amaçlarla da kâr edilebilmesi sağlanır. Yatırımcının kâr ile tatmin edilmesi elektrik üretimine dair projelerin sürekliliğini sağlar. Ayrıca kâr edebildiğini gören yatırımcılar işlerini büyütmek konusunda heveslenir.

Üretilen elektriğin satılabilmesi, üretim kaynağının ulusal elektrik ağına bağlanması sayesinde mümkündür. Bir elektrik üretim projesinin (HES, BES, GES, RES) ulusal elektrik ağına katılabilmesi de ancak elektrik iletim hatları ile mümkündür. Bu hatlar, kaynağın kapasitesine göre değişiklik gösteren büyüklüklerde olabilirler. Ayrıca kaynak ile kaynağın ana hatta bağlanacağı noktanın arasındaki mesafe de enerji nakil hattının özelliklerini derinden etkiler.

Elektriğin sağlıklı, güvenli ve kayıpsız bir şekilde iletilebilmesinin yolu, enerji nakil hattının doğru şekilde projelendirilmiş olmasından geçer. Enerji nakil hattını doğru projelendirmek için de güzergahın düzgün belirlenmesi oldukça önemlidir. Enerji nakil hatlarında güzergah belirlenirken temel amaç araziyi olabildiğince aynı kot farkında kullanmaktır. Ayrıca yerleşim yerlerinden uzak durmak, su kaynaklarına yaklaşmamak, otoyollardan belirli bir mesafe uzakta ilerlemek de güzergahın belirlenmesinde oldukça önemlidir. Yangın riski olan bölgelerde uzak durulması da oldukça önemlidir.

Hattın güzergahı engebeli ise minimum kot farkını sağlayacak şekilde direk yerleşimi planlanır. Kot farkının az olması işçiliğin ucuz olmasını, hattın güvenli olmasını ve çok daha kısa sürede hizmete girebilmesini sağlar. Ayrıca herhangi bir arıza durumunda müdahale edilmesi de oldukça kolaylaşır.

 

Santral Enerji

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Optimum Kullanımı

Detaylı Bilgi Almak İçin