Güneş Enerjisinin Faydaları ve Avantajları

Güneş Enerjisinin Faydaları ve Avantajları

Her enerji türünde olduğu gibi güneş enerjisinde de çeşitli avantajlar ve dezavantajlar bulunur. Güneş enerjisinin kullanımı yaklaşık olarak elli yıllık bir maziye sahip olmakla birlikte, güneş enerjisinden elektrik üretiminin ve diğer faydalı kullanımlarının teknolojiyle beraber varlıklarını kuvvetlendirmesi, dezavantajların büyük oranda ortadan kalkmasını sağlamıştır. Günümüzde güneş enerjisinin yani solar enerjinin geldiği konumu sadece faydaları ile öne çıkan bir enerji türü olarak ifade etmek mümkündür. Güneş enerjisinin en büyük sorunları olan maliyetler, verim ve depolama konularında teknolojik ilerlemenin çok büyük katkılar sunması sayesinde dezavantajlar tamamen ortadan kalkmış hatta avantaja dönüşmüştür.

Güneş enerjisinin faydalarının başında kaynağın sonsuz olması gelir. Tabi ki uzayda bulunan her madde gibi güneşin de bir sonu vardır ancak insan bilincinin bu sonu kavraması mümkün değildir. Belki de on binlerce nesil sonrasında güneş yok olacağı için, günümüzde güneşin yani güneş enerjisi kaynağının sonsuz olduğunu söyleyebiliriz. Alternatifi olan fosil yakıtlar ise günümüzde bile tükenmek üzeredir.

Dünya’da fosil yakıtlardan enerji üretimi hala yaygın olarak kullanılmaktadır. Fosil yakıtlardan enerji üretirken ortaya yan madde olarak oldukça zararlı gazlar ve maddeler çıkmaktadır. Bu maddeler doğanın harap olmasına sebep olmaktadır. Yapılan incelemelere göre fosil yakıt kullanımından dolayı dünya her yıl biraz daha ısınmaktadır. Sera etkisi yüzünden insan medeniyeti büyük tehlike altındadır. Güneş enerjisi ise fosil yakıtların ortaya çıkardığı karbonmonoksit, kükürt ve radyasyon gibi zararlıların hiçbirini ortaya çıkarmamaktadır. Yani güneş enerjisi tamamen temiz enerji kaynağıdır ve çevrecidir.

Güneş enerjisinin bölgesel olarak kurulması kolaydır. Yani hiç fosil yakıtın olmadığı bir bölgede elektrik üretmek amacıyla güneş enerjisine kolayca başvurulabilir. Fosil yakıtlarla üretilen enerjinin ilgili bölgeye taşınmasının oldukça maliyetli olduğu durumlarda da çok daha az maliyetle güneş enerjisi santralleri kurulabilmektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde güneş enerjisinin oldukça esnek ve fonksiyonel olduğunu söyleyebiliriz. Issız bir bölgede, dağın başında yer alan, kablolar ile şebekeden elektrik getirmenin maliyetinin bir bireyi değil şirketleri bile aştığı noktalarda, alınacak ufak çaplı bir güneş paneli ve akü ile evin günlük enerji ihtiyacı oldukça ucuza karşılanabilir.

Bilindiği üzere ülkemiz fosil yakıtların performanslı olanları açısından (petrol ve doğalgaz) oldukça fakirdir. Günümüzde elektrik enerjisinin üretiminde büyük oranda doğalgazdan faydalanılır. Ülkemizdeki elektriğin yarısı doğalgazdan üretildiği için elektrik konusunda dışa bağımlı olduğumuzu söylemek mümkündür. Güneş enerjisi sayesinde bu durum tersine çevrilebilir. Yani güneş enerjisi, dışa bağımlılığı azaltan bir enerji türüdür.

Güneş enerjisinin elektrik üretim ve su ısıtma fonksiyonları oldukça basittir. Kompleks teknolojilere ihtiyaç duymaz. Temel olarak güneşten gelen fotonların yakalanması ve suyun ısıtılması prensibine dayanır. Ayrıca gerektiği durumlarda elde edilen enerji doğrudan hatta değil de akülere bağlanarak enerjinin depolanması da sağlanabilir.

Kurulum maliyeti yüksek olmakla birlikte (günden güne düşmektedir. On yıl öncesine göre güneş enerjisinin kurulum maliyetleri yüzde elli düşmüştür) bakım maliyeti sıfıra yakındır. Ara sıra silinmesi dışında bakım maliyeti olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir durum yoktur. Bu açıdan diğer enerji türlerine göre oldukça avantajlı bir konuma gelmektedir. Şehir içerisinde şebekeden beslenen bir evin en büyük maliyetlerinin başında su ısıtma maliyetleri gelmektedir. Güneş enerjisi sistemleri elektrik üretirken yaklaşık olarak %20 verimle çalışırlar ancak su ısıtırken bunun yaklaşık üç katı bir verime ulaşırlar. Yani şehir bölgelerinde çatılara yerleştirilen paneller yardımıyla su oldukça yüksek verimde ısıtılarak ev bütçesi büyük bir gider kaleminden kurtarılabilir.

Sonuç olarak güneş enerjisi kendine özel fayda ve avantajlarına ek olarak diğer enerji üretim yöntemlerinin dezavantajlarını da kendine avantaj olarak kazandırabilmiştir. Bu açıdan değerlendirildiğinde oldukça faydalı bir yöntem olduğunu söyleyebiliriz.

Santral Enerji

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Optimum Kullanımı

Detaylı Bilgi Almak İçin