Güneş Enerjisi Şirketleri ve Markaları

Güneş Enerjisi Şirketleri ve Markaları

Güneş enerjisine dair ilk adımların ABD’de atılmasından sonra sistem zamanla Dünya’ya yayılmaya başlamıştır. Başlangıçta Avrupa gibi teknik ve malzeme açısından gelişmiş bölgelere yayılan sistem zamanla ülkemize ve daha doğuya doğru genişlemesini sürdürmüştür. Güneş enerjisinin temel gereksiniminin güneş olması, güneş enerjisinin yayılımının ekvator ve ekvatora yakın bölgelerde daha hızlı olmasını sağlamıştır.

Ülkemizde ilk yıllarda kurulan sistemlerin neredeyse tüm bileşenleri yurtdışından gelmekteydi. Devletin, bu alandaki açığı fark etmesiyle ve çeşitli teşvikler vermesiyle beraber üretim yurtdışından ülkemize kaydı. Günümüzde güneş enerjisi alanında faaliyet gösteren birçok firma bulunmakta. Bu firmaların doğrudan müşteri ile teması olanları sistemleri kuranlar iken, bu sistemleri montaj ekiplerine satan fabrikalar da bulunmakta.

Teşvikler sayesinde üreticiler düşük maliyetlerle üretim gerçekleştirebilmektedir. Ayrıca KDV muafiyetleri sayesinde de maliyetleri düşmektedir. Aynı şekilde ülkemizdeki işçi maliyetlerinin düşük olması birçok firmayı ülkemize çekmektedir. Çoğu yerli üretici de sektörün gelişimini görüp bu alanda yatırım yapmakta veya yapanlarla ortak olmaktadır. Halktaki bilincin artmasıyla beraber güneş enerjisi sistemlerinin satışının tavan yapması firmaların bu konuda iştahlı olmasını sağlamaktadır.

Güneş enerjisi paneli üreten firmaları sayarsak:

●Ankara Solar: 2013 yılında Ankara’da kurulan firma teşvik belgesi sahibidir. Ürettiği panellerin montajını da yapmaktadır.

●Alfa Solar: Kuruluş tarihi oldukça eskilere dayanan bir firmadır. Türkiye’nin ilk güneş paneli üreticileri arasında adı geçmektedir. Kırıkkale’de üretim yapan firmanın aynı zamanda GES’i de bulunmaktadır. Bu GES’in kapasitesi yıllık 60MW’dir. Aynı zamanda firmanın teşvik belgesi bulunmaktadır.

●Parla Solar: Bereket Enerji’nin, güneş paneli sektöründeki markası olan Parla ile şirket yıllık 150 MW kurulu güce sahiptir. GES üzerinde yapılan üretime ek olarak büyük miktarda panel satışı gerçekleştirmektedir.

●JuraWatt Solar: Desiba Enerji’nin güneş paneli üretim sektöründe kurduğu markadır. Yıllık 400 MW güneş paneli üretim kapasitesi ile Türkiye’nin en büyüğüdür.

●Tera Solar: Bursa’da üretim yapan firma orta ölçekli üretim kapasitesi ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

●CW Enerji: Antalya bölgesinde faaliyet gösteren firma büyüme hedefi güden firmalar arasındadır. Yerli üretim firmaları arasında sayılmaktadır. Orta ölçekli güneş paneli firmalarındandır.

●SolarTürk: Türkiye’de güneş paneli üretmeye başlayan ilk firmalardandır. Gaziantep’te üretime başlamıştır. Günümüzde Türkiye’nin büyük kısmına güneş paneli sağlamaktadır.

●Ödül Solar: Türkiye’de üretime başlayan yerli güneş paneli üreticilerindendir. 2013 yılında faaliyetlerine başlayan firma Kayseri’de faaliyet göstermektedir. Orta ölçekli olan firma İç Anadolu bölgesine güneş paneli sağlamaktadır.

●Gestenergy: Büyük ölçekli firmalar arasında sayılabilecek firma, yıllık 150 MW üretim kapasitesine sahip güneş paneli satmaktadır. Firma büyüme hedeflerinin olduğunu belirtmektedir.

●CSUN Solar: Firma Çin menşeilidir. Asıl kuruluşu 2004 yılı olsa da 2013 yılında Türkiye’ye yatırım yapmaya başlamıştır. Faaliyetlerini İstanbul’da sürdürmekle beraber genişleme hedefi gütmektedir.

●HT Solar: Çin menşeli firmadır. Günümüzde yaklaşık olarak 800 MW üretim kapasitesine sahip fabrikaları ile İstanbul Tuzla’da faaliyetlerini sürdürmektedirler.

Türkiye bulunduğu coğrafi konumu ve diğer özellikleriyle güneş enerjisi piyasasının oldukça fazla ilgi gösterdiği ülkelerdendir. Bunun sebebi güneş enerjisine bağlı üretim miktarının 10GW ile 30GW arasında bir yere oturmasıdır. Bireysel kullanıma ek olarak ticari üretim imkanları açısından da oldukça fazla imkana sahip olması, firmaların oldukça hevesli olmasını sağlamaktadır. Günümüzde bu firmalara ek olarak birçok diğer firma da faaliyetlerini sürdürmekle beraber tüm sektörün yaklaşık olarak elli ile yüz bin arasında kişiyi istihdam ettiği düşünülmektedir. Geleceğe yönelik yapılan projeksiyonlarda ise güneş enerjisi firmalarının yaklaşık olarak iki yüz bin kişiyi istihdam edeceği düşünülmektedir. Aileleri ile beraber yaklaşık bir milyon kişinin beslenebileceği bir sektör olarak karşımıza çıkacaktır güneş enerjisi sistemleri.

Santral Enerji

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Optimum Kullanımı

Detaylı Bilgi Almak İçin