Güneş Enerjisi Santrali Projesi

Güneş enerjisi santrali projesi

Günümüzde şehirlerin veya fabrikaların enerji ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla güneş enerjisi santrali kurmak oldukça mantıklı bir yatırım. Devletin ve uluslararası yapıların güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretimine verdikleri destek de düşünüldüğünde GES yapımına dair projeler oldukça akılcı bir hâl alıyor. Ülkemizin özellikle güney bölgeleri olmak üzere birçok bölgesinde, desteklemelere ve hibelere göre GES projeleri ile karşılaşmak mümkün. Kurulu güç açısından yıldan yıla bir artış olduğunu söylemek de mümkün. Mevcut projeler ise bölgelerinde genişlemeyi tercih ediyor. Yani mevcut projeler açısından değerlendirildiğinde GES projeleri sürekli olarak yenilenip genişliyor.

GES projeleri şekillendirilirken birçok faktörün bileşimi göz önünde bulundurulur ancak başlıca faktör ilgili bölgenin güneşlenme süresidir. Bölgeye göre değişen kapasitelerin hesaplanmasından sonra o bölgenin GES yatırımı için kârlı olup olmadığı belirlenir. Eğer bölge GES yatırımı için uygun konumda ise bütçeye göre değişen ölçeklerde GES projesi yapılır ve hayata geçirilir.

Ülkemizde devlet şahıslara ve şirketlere GES projeleri yapmaları için çok büyük destekler vermektedir. Proje aşamasındaki düşüncelere mali destek, devam eden projelere faizsiz kredi desteği ve tamamlanan projelere garanti alım desteği gibi. Tüm bu şartlar altında girişimcilerin yapması gereken tek şey de uygun araziyi sağlamak ve fizibilite çalışmasını yapmak olarak karşımıza çıkıyor.

Standart bir GES projesi için kurulum öncesi aşılması gereken aşamalar şunlardır:

●Öncelikle güneş panelleri dahil olmak üzere tüm GES projesinin üzerine oturacağı bir arazinin varlığı şarttır. Arazinin sağlanmasından sonra o bölgede GES yatırımının mantıklı olup olmadığı bilimsel metotlar kullanılarak araştırılır. Yıllık güneşlenme saatleri ve ısı seviyeleri ölçülerek potansiyel üretim miktarı hesaplanır.

●Arazinin GES yatırımı için uygun olabilmesi için il tarım müdürlüklerine başvurulmalı ve ilgili arazi içi marjinal tarım arazisi olarak kullanılacaktır şeklinde bir yazı alınmalıdır.

●İlgili yazının alınmasından sonra, arazinin bulunduğu bölgede yetkilendirilmiş olan elektrik dağıtım şirketine, GES çağrı mektubu isimli bir belge gönderilmeli ve onay yazısı alınmalıdır.

GES projesine dair kurulum öncesi aşamaların tamamlanmasının ardından maliyet hesaplamasının iyi yapılması gerekir. Piyasada, GES projelerine dair verilen fiyatlar genelde watt üzerinden verilmektedir. BOS olarak adlandırılan ve ana ekipmanlar dışında kalan her şeyin fiyatı ise işçilik saati, metre, kilogram üzerinden verilmektedir. Maliyet hesaplarının oldukça titiz yapılması proje kârlılığı açısından önem taşır.

Bir projenin GES olarak sayılabilmesi için minimum 1 MW kurulu güce sahip olması beklenir. Bu kurulu gücün sağlanabilmesi için orta ölçekli güneş panellerinden yaklaşık dört adet gerekmektedir. Ancak bu dört adet güneş paneli ile bir ya da birkaç evin elektrik ihtiyacı ancak karşılanabilmektedir. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin elektrik enerjisine olan ihtiyaçlarının ivmeli olarak arttığı düşünülürse GES olarak adlandırılabilecek projelerin çok daha fazla güneş paneliyle hayata geçirildiği tahmin edilebilir. Ortalama olarak bin panel içeren projeler orta ölçekli GES projeleri olarak adlandırılmaktadır. İki yüz elli watt gücündeki panellerden iki bin adet ile büyük GES projeleri de hayata geçirilebilmektedir.

GES projelerinin, projenin sahada üretimi başlamadan önce oldukça titizlikle hazırlanması gerekir. Fizibilite çalışmalarına uygun bir proje çizdirilmesi, bölgedeki güneşlenme süresine bağlı olarak malzemelerin seçilmesi ve kaliteli işçiliğin bulunması gerekir. Bu şekilde profesyonel bir proje ile projenin kendini amorti etme süresi oldukça kısaltılabilir. Birçok proje, amorti süresinin uzunluğundan dolayı orta vadede sürekli olarak zarar açıklamaktadır. Her ne kadar devlet tarafından alım garantisi verilse de alım garantisinin bitmesinden sonra projenin sürdürülebilirliği kalmamaktadır. Başlangıç aşamasında iyi çalışılmış GES projeleri sayesinde kârlılık daha ilk günlerden itibaren sağlanmakta, satılan elektrik sayesinde maliyetler çok kısa sürede amorti edilmektedir.

Santral Enerji

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Optimum Kullanımı

Detaylı Bilgi Almak İçin