Güneş Enerjisi Nerelerde Kullanılır?

Güneş Enerjisi Nerelerde Kullanılır?

Güneş enerjisinin ilk ortaya çıktığı tarihlerden itibaren geleneksel kullanım alanı suyun ısıtılması olmuştur. Bunun başlıca sebebi en büyük maliyet kaleminin su ısıtmak olması ve güneş panellerinin en verimli olarak suyun ısıtılmasında kullanılabiliyor oluşudur. Zamanla, fosil yakıtların bitmeye başladığının anlaşılması ve yine bu yakıtların çevreye verdiği zararların fark edilmesiyle beraber güneş enerjisinin kullanımı, diğer tüm yenilenebilir kaynakların kullanımı ile beraber artış göstermiştir. Günümüzde güneş enerjisinin kullanım alanını sınırlamak mümkün değildir ancak genel olarak güneş enerjisi su ısıtmak ve elektrik üretmek için kullanılmaktadır. Diğer tüm kullanım yöntemleri bu iki temel amacın etrafında şekillenir.

Güneş enerjisinin üretim mantığının oldukça basit olması, fonksiyonel olarak her yere taşınabilmesi ve kurulabiliyor olması, güneş enerjisinin kullanım alanlarını oldukça genişletir. Şebekeden enerji almanın oldukça maliyetli veya imkansız olduğu durumlarda başlıca çare olarak güneş enerjisine başvurulur. Bu açıdan değerlendirildiğinde kullanım alanları dışında güneş enerjisinin hayat kurtaran bir tarafının olduğunu söylemek de mümkündür.

Güneş enerjisinin kullanım alanlarının başında trafik ışıkları ve trafiğe dair tüm elektrikli makineler gelir. Ulaşım hatları boyunca şebekeden uzaklaşılan veya şebekeden elektrik çekmenin riskli olduğu noktalarda ışık verici ve yönlendirici tüm aletler güneş enerjisi yardımıyla çalışır. Şehir içerisinde eğer güneşlenme süresi yeterli ise trafik lambaları da güneş enerjisi yardımıyla çalışır. Ulaşım hatlarında güneş enerjisinin kullanılıyor olması hem ülke ekonomisinin enerji harcamalarının düşmesini sağlar hem de fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltır. Ayrıca oldukça çevreci bir yöntem olmasından dolayı da kamuoyundan yüksek destek görür. Gün boyunca ufak boyuttaki güneş panelleri ile enerji depolayan işaretçiler, havanın kararması ile birlikte depoladıkları ışıkları üzerlerindeki LED aydınlatmaları çalıştırmak için kullanır ve araç sürücülerine destek olurlar.

Günümüzde insanların ayrılmaz parçası olan telefonların şarj edilmesinde güneş enerjisinden yararlanılabilir. Özellikle çevreci belediyelerin, kamu alanlarına koydukları noktalar yardımıyla güneşten gelen ışınlar elektrik enerjisine dönüştürülür. İhtiyacı olanların bu noktalara telefonlarını bağlamalarıyla da telefon şarj etme işlemi gerçekleşmiş olur. Ayrıca evlere güneş panelleri takılmasıyla da oldukça fazla kullanılan telefon şarjı, şebekeden değil güneşten sağlanabilir.

Güneş enerjisinin en çok kullanıldığı alanlardan birisi sokak ve bahçe lambalarının şebekeden bağımsız olarak aydınlatma sağlamasını gerçekleştirmek içindir. Özel olarak geliştirilen sistemleri yardımıyla gün içerisinde elektrik enerjisi depolayan sokak veya bahçe lambaları, havanın kararmaya başlamasıyla beraber herhangi bir şebeke elektriğine ihtiyaç duymadan sokağı veya bahçeyi aydınlatmaya başlar. Bu sayede oldukça güzel görünen güvenli bölgeler güneş enerjisinin yardımıyla elde edilmiş olur. Şebekeden elektrik çekilmediğinden dolayı da gerek devletin gerek ise şahsın elektriğe ödediği ücret minimuma iner.

Deneysel de olsa ulaşım araçlarında güneş enerjisinden yararlanılmaktadır. Özellikle uçaklarda sonrasında ise kara ulaşım araçlarında güneş panelleri kullanılır. Oldukça düşük maliyetlere uzun mesafeler alınması söz konusudur. Bu alan deneysel olmasına rağmen dört – beş günlük (karaya teker koymadan) uçuşlar icra edilebilmektedir.

Uzayın araştırılması veya Dünya’daki iletişimin kontrol edilmesi amacıyla uzaya fırlatılan uyduların enerjileri de güneş yardımıyla sağlanır. Üzerlerinde özel olarak geliştirilmiş ve dünyadakinin kat be kat fazlası verimlilikte güneş panelleri bulunan uydular, günlük faaliyetlerini güneşten aldıkları enerji ile devam ettirirler.

Soğutma sistemlerinin çalışmasında da güneş enerjisinden yararlanılabilir. Her ne kadar zıt bir durummuş gibi gelse de bu kullanımda güneş enerjisi elektrik enerjisine çevrilir ve sonrasında çeşitli gazlar ısıtılarak veya soğutularak soğuk hava elde edilir. Uzun süreli kullanımlarda oldukça büyük maliyet avantajı sağlayan bu yönteme büyük ölçekli firmalar sıkça başvurur. Gün içinde dışarıda sık vakit geçiren insanlar üstlerine veya çantalarına ufak güneş panelleri takarak telefonlarını, müzik çalarlarını veya saatlerini sürekli olarak şebeke elektriğine ihtiyaç duymadan çalıştırabilmektedir.

Sonuç olarak güneş enerjisi elektrik enerjisine çevirebildiği müddetçe, fosil yakıtların kullanılabildiği her alanda kullanılabilir. Avantajları da düşünüldüğünde fosil yakıtlara göre oldukça avantajlı durumda olmaları da geleceğin enerjisi olarak güneş enerjisinin öne çıkmasını sağlamaktadır.

Santral Enerji

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Optimum Kullanımı

Detaylı Bilgi Almak İçin