Güneş Enerjisi ile Su Isıtma (Sıcak Su)

Güneş enerjisi su ısıtma sıcak su

Güneş enerjisinin kullanımı yaklaşık olarak elli yıl öncesine dayanmakta. Bu tarihlerde ABD’li bilim adamları tarafından yapılan deneylerde, silikon bazlı malzemelerin güneş ışınlarını tutma ve dönüştürme konusundaki yetenekleri fark edilmiştir. Bu tarihten sonra ise güneş enerjisi, silikon bazlı malzemeler yardımıyla çeşitli amaçlar için kullanılmaya başlanmıştır. ABD merkezli başlayıp dünyaya yayılan bu güneş enerjisi sisteminin ilk amacı suyu ısıtmaktı. Eldeki malzemenin verimlilik seviyesinde yapılabilecek en iyi şey güneşten gelen ışınları ısı enerjisine dönüştürmekti. Isı enerjisine dönüşen ışınların su tanklarına odaklanmasıyla da sıcak su elde ediliyordu.

Güneş enerjisi yardımıyla su ısıtmak için kullanılan sistemler önce ikiye; sonrasında ise kendi içlerinde yine ikiye ayrılırlar. Bu sistemler şunlardır:

●Doğal dolaşımlı açık devreli güneş enerjisi sistemi,

●Doğal dolaşımlı kapalı devreli güneş enerjisi sistemi,

●Pompa dolaşımlı açık devreli güneş enerjisi sistemi,

●Pompa dolaşımlı kapalı devreli güneş enerjisi sistemi.

Hangi maddedeki güneş enerji sisteminin seçilmesi gerektiği tamamen sistemin inşa edileceği bölgeye göre değişmektedir. Kullanıcının beklenti ve ihtiyaçları ile eldeki imkanların kesiştiği noktada yani optimal bölgede yapılan seçim sonucunda su ısıtmak için kurulacak güneş sistemi inşa edilir.

Açık devreli ve doğal dolaşımlı sistemlerde kullanma suyu ile toplayıcıdaki su aynıdır. Yani şebeke suyu doğrudan doğruya ısıtılır ve kullanıma sunulur. Bu tip sistemler kışların kısa veya hafif geçtiği bölgelerde tercih edilirler. Sebebi, ısının sıfırın altına düşmesi halinde sistemin donmasıdır. Sistemin donması da beraberinde boru patlamalarını getireceğinden pek tercih edilmez. Yani açık devreli doğal dolaşımlı sistemleri ılıman iklim bölgeleri tercih eder.

Kapalı devreli ve doğal dolaşımlı sistemlerde ise kışın kullanım, antifriz kullanılabildiğinden ötürü sıkıntı oluşturmaz. Yani kışın deponun boşaltılmasına gerek yoktur. Antifriz kullanımı olduğu sürece kışın da sıcak sudan yararlanılabilir. Debinin sağlanması noktasında da kapalı devreli sistemlerin büyük avantajı bulunur. Doğal dolaşımdan yani şebekeden alınan su basıncı ile verilen sıcak suyun basıncı aynı olur.

Pompalı sistemlerde ise dolaşım pompa yardımıyla sağlanır. Bu sayede suyun debisine yönelik avantaj elde edilmiş olur. Pompalı sistemlerin neredeyse tamamı, kontrol açısından daha kolay olduğu için kapalı devreli tasarlanır ve işletilir. Nadiren de olsa şartların öyle gerektirmesi halinde açık devreli sistemler tasarlanır ve inşa edilir.

Günümüzde güneş enerjisinin kullanım alanı su ısıtmadan çok elektrik üretmek üzerine kurgulanmaktadır. Geleneksel olarak güneş enerjisi su ısıtma işlevini sürdürse de bu durum genelde bireysel kullanımın ötesine geçmez. Neredeyse yarım yüz yıldır güneş enerjisinin su ısıtmak amaçlı kullanılıyor olması ciddi bir maliyet avantajı getirmektedir. Ülkemizde de çok uzun yıllardır bu işle meşgul olan firmaların varlığı, deneyim açısından herhangi bir sorun çıkmamasını sağlar.

Ayrıca çoğu su ısıtma sistemi kullanılan malzemelere göre de sınıflandırılmaktadır. Günümüzde güneşten gelen ışınlardan maksimum verimi alabilmek amacıyla birçok malzeme denenmekte ve kullanılmaktadır. Verim maksimizasyonunun sağlandığı noktada kullanım yaygınlaşır. Günlük ihtiyaca göre sıcak su sistemlerinde depo hacmi belirlenir. Genelde tek depolu sistemler yapılır ancak kullanımın yoğun olacağı durumlarda tek veya çift panele bağlı çift depo sıcak su enerjisi için inşa edilebilir.

Santral Enerji

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Optimum Kullanımı

Detaylı Bilgi Almak İçin