Güneş Enerjisi ile Isınma

Güneş Enerjisi ile Isınma

Güneş enerjisi ile ısınma günümüzün popüler konuları arasında yer almakta. Güneş enerjisi yardımıyla bir evin veya işyerinin ısıtması yapılabilir. Aynı şekilde güneş enerjisi ile bir ev veya işyerinin soğutması da yapılabilir. Güneş enerjisi ile ısıtma ya da soğutma yapılacaksa öncelikle iklimin bu amaca uygun olması beklenir. Sistemin, ana ısınma ya da soğutma sistemine destekleyici olduğu, maliyeti azaltmak amacıyla zaman zaman (iklim uygun olduğu anlarda) devreye girdiği uygulamalarda iklim açısından kriterler daha yumuşak olmakla beraber; sistemin ana ısınma veya soğutma sistemi olarak tasarlandığı durumlarda iklim tamamen güneş enerjisine uygun olmalıdır. Yani güneşlenme süresinin yüksek olması, güneş enerjisi ile ısınma ya da soğutma yapmanın başlıca kriteri olmaktadır.

İlk olarak açıklanması gereken, güneş enerjisi ile elde edilen ısının aktarılması yoluyla doğrudan soğutma yapılamayacağıdır. Soğutmanın yapılabilmesi için, soğutmayı yapacak elemanlara elektrik enerjisinin gönderilmesi gerekir. Yani önce güneş enerjisinden elektrik enerjisi elde edilmeli, sonrasında ise bu elektrik enerjisi soğutmayı yapacak ünitelere transfer edilmelidir.

Güneş enerjisi ile ısıtma yapmak ise daha olasıdır. Ayrıca ısıtma işleminin yapılabilmesi, soğutmaya göre çok daha kolaydır. İki ana yöntem etrafında bir evin veya işyerinin ısıtması güneş enerjisi ile sağlanabilir.

Bu yöntemleri “aktif sistemler ile ısıtma” ve “pasif sistemler ile ısıtma” olarak iki başlık altında değerlendirmek mümkündür. Ayrıca “pasif sistemler ile ısıtma” kendi arasında “doğrudan kazançlı pasif sistemler” ve “dolaylı kazançlı pasif sistemler” olarak ikiye ayrılmaktadır.

Aktif sistemler ile ev veya işyeri ısıtılacaksa, ilgili mekanın çatısına güneş enerjisini toplayacak paneller yerleştirilir. Güneş ışığını toplayan bu sistemler boru içerisindeki suyu veya gazı ısıtır. Isıtılan akışkan evi veya işyerini saran borular içerisinde dolaştırılarak ısıtma sağlanır. Bazı durumlarda ise ısının ilgili mekan içerisinde dağılması için fanlar yerleştirilebilir. İklimin uygun olmadığı durumlarda yakıt masrafının azaltılması amacıyla aktif güneş enerjisi sistemleri mekan ısıtması amacıyla kullanılabilir. Hem ekolojik olması hem de maliyetleri ciddi oranda kısması sebebiyle günden güne daha popüler hale gelmektedir.

Pasif sistemlerde ise güneş ışınlarını yakalayıp dağıtmak için herhangi bir mekanik aksam kullanılmaz. Bunun yerine bina planları güneş ışınlarını maksimum derecede alacak şekilde tasarlanır. Yani pasif sistemlerin bina ısıtmasında etkili olabilmesi için bu amaçla inşa edilmiş olması gerekir. Genelde güneş alan kısımlara açılan pencereler yardımıyla güneş ışınlarından maksimum derecede faydalanılması amaçlanır. Güneş ışınlarının girip çarptığı bölgelerde de ısı enerjisini uzun süreli olarak muhafaza edecek malzemeler kullanılır. Bu malzemeler hızlı ısınıp geç soğuyan cinstendir. Bu sayede etraflarına daha uzun süreli olarak ısı enerjisi verebilirler.

Aktif veya pasif tüm sistemler, diğer yöntemlerle beraber kullanılmak durumundadır. Güneş enerjisi ile elde edilen ısının, eldeki verim seviyesi ile belirli büyüklükte bir mekanı tamamen ısıtması söz konusu değildir. Tamamen ısıtsa bile bunu ciddi akü gücü olmadan tüm gün devam ettirebilmesi mümkün değildir. Güneş enerjisi ile ısıtma sistemleri genelde diğer yöntemlerin yarattığı maliyet yükünü ortadan kaldırarak bedelsiz ısınmayı sağlamaktadır. İyi bir kombinasyon ile kış aylarında ısınma maliyetleri yarı yarıya düşebilmektedir.

Santral Enerji

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Optimum Kullanımı

Detaylı Bilgi Almak İçin