Güneş Enerjisi ile Elektrik Üretimi

Güneş Enerjisi ile Elektrik Üretimi

Günümüzde insanların elektrik ihtiyaçlarını karşılayabilmek için birçok yönteme başvurduğunu görüyoruz. Çok uzun sürelerdir fosil yakıtların kullanılıyor olması, fosil yakıt kaynaklarının çevreye verdiği zararların insanlar tarafından anlaşılmasını sağladı. Günümüzde özellikle kömür gibi fosil yakıtların inanılmaz derecede çevre kirliliğine sebep olması, karbon emisyonlarının kontrol altına alınması yönündeki baskıların sürekli olarak artması ve çevreci bilincin bunlara paralel olarak gelişmesi enerji üretiminde farklı yöntemlerin gelişmesini sağladı.

Güneş enerjisi ile elektrik üretimi oldukça eski bir teknik olmasına rağmen, fosil yakıtların maliyetlerinin artmasıyla beraber gözde yöntemlerden birisi haline geldi. Fosil yakıtların ortaya çıkardığı birçok dezavantajı ortadan kaldıran yöntem sayesinde Dünya’nın en uç noktalarında bile elektrik enerjisine kavuşmak mümkün kılındı. Günümüzde güneş enerjisinden elektrik üretmek oldukça moda olmasının yanında bir o kadar da akılcı.

Üretime dayalı ekonomilerin ihtiyaç duyduğu enerjinin bir kısmını güneş enerjisine kaydırması sayesinde, güneş enerjisinden elektrik üretmek için gereken maliyetler oldukça düştü. Başta çevreci bilincin gelişmiş olduğu üst seviye ülkeler (Japonya, Almanya, Hollanda, İngiltere ve Fransa) olmak üzere Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde de güneş enerjisi ile elektrik enerjisi üretimi yaygınlaşmaya başladı. Güneş enerjisi, alternatifi olduğu fosil yakıtların aksine dışa bağımlılığı oldukça azaltan bir yöntem olmasından dolayı da stratejik olarak yatırım alan elektrik üretim yöntemlerinin başında geliyor.

Kişisel kullanım amacıyla, ticari kullanım amacıyla ve şebekeye satmak amacıyla güneş enerjisinden elektrik üretmek mümkün. Elektrik enerjisinin üretilebilmesi için ilgili sistemin yerleştirileceği alanın olması yeterli. Sonrasında katlanılan bir miktar giriş maliyetinden sonra panellerden elektrik üreterek ilgili evin, fabrikanın veya bölgenin elektriğini sağlamak mümkün. Giriş maliyetlerinin görece yüksek olması, elektrik enerjisi üretecek kişileri zorlasa da sonrasındaki maliyetlerin oldukça düşük olması avantaj haline geliyor. Güneş enerjisi panellerinin kurulduktan sonra ortaya çıkardığı bakım masrafları oldukça düşük.

Günümüzde elektrik enerjisinden elektrik üretmek için tercih edilen yöntemlerin başında fotovoltaik sistemler gelir. Diğer yöntemlere göre maliyetinin düşük olması özellikle Türkiye gibi maliyet unsurunun oldukça önemli olduğu ülkelerde bu sistemin tercih edilmesini mantıklı kılar. Fotovoltaik sistemler ile elektrik üretmek için güneş ışınlarını toplayacak panel, elde edilen enerjiyi alternatif akıma çevirecek invertör, elektriği depolayacak akü sistemlerinin olması yeterli. Ayrıca üretilen elektriğin ev sistemine dahil edilebilmesi için bağlantı elemanlarının olması da şart. Bu üç ünitenin hangi özelliklere sahip olacağının belirlenmesi tamamen kişinin veya kurumun ihtiyaçlarına göre şekillenmekte. Enerji kullanımının yoğun olması halinde panel sayılarının artması, kablolamanın geniş alanlara yayılması ve akü grubunun sayısının artırılması gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Ayrıca coğrafi konum ve güneşlenme sürelerine, tipine bağlı olarak güneş ışınlarını toplayacak panellerin cinsinde de çeşitli değişiklikler olabiliyor.

Sonuç olarak; çevreci yönü gelişmiş, fosil yakıtların yarattığı maliyet unsurundan kaçınmak isteyen kişilerin güneş enerjisi ile elektrik üretimine girmesi söz konusudur. Bu üretim kişisel boyutta yalnızca evin veya ufak işyerinin elektriğini karşılamak için olabileceği gibi güneş paneli tarlaları kurulmasıyla ticari bir hâl de alabilir. Türkiye’de güneşlenme süresinin yüksek olması, özellikle güney bölgelerde yapılan üretim ile yirmi dört saatlik ihtiyaçların karşılanabilmesi güneş enerjisi ile elektrik üretimini oldukça cazip hale getirmektedir. Melez sistemler ile şebeke enerjisine ek olarak güneş panelleri kurulması halinde evin veya işyerinin elektrik maliyetlerinde büyük düşüşler söz konusu olabilmekte.

Günümüze güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretmenin maliyetleri oldukça düştüğünden dolayı kurulan sistemin kendini amorti etme süresi de kısadır. Bu durum da bireyleri ve kurumları güneş enerjisi ile elektrik üretmek konusunda cesaretlendirmektir.

Santral Enerji

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Optimum Kullanımı

Detaylı Bilgi Almak İçin