Güneş Enerjisi Fuarı

Güneş enerjisi oldukça basit bir mantıkla üretiliyor olmasına rağmen gelişime oldukça açık bir sektör. Sektörün son elli yıllık gelişimi düşünüldüğünde ve günümüzde geldiği nokta ile beraber değerlendirildiğinde pazar imkanlarının hala çok geniş olduğunu söylemek mümkündür. Yani güneş enerjisi sistemleri kuran firmaların yeni müşteri bulma potansiyellerinin inanılmaz fazla olduğunu söyleyebiliriz.

Ticari işlerin belirli bir düzende yürütülebilmesi için sektör içerisinde koordinasyonun sağlanması oldukça önemlidir. Fuarlar, hangi amaçla yapılırsa yapılsın aynı alana ilgi duyan geniş bir kitlenin katılımı ile icra edilirler. Kitap fuarları, kitap yazarları ile okuyucularını buluşturmayı amaçlarken yayınevlerini de işin içerisine dahil eder. Yani fuarlarda ilgili faaliyet ile ilgilenen her türlü kesim bulunur.

Fuar “belirlenmiş zamanlarda, belirli yerlerde mal sergilemek, ürün tanıtmak ve ticari bağlantılar kurmak için açılan büyük pazar” olarak tanımlanmaktadır. Güneş enerjisi fuarı ya da fuarları da tam olarak bu amaç için düzenlenmektedir. Sektörün alıcıları, satıcıları ve geliştiricilerini aynı bölgede buluşturarak verimliliği yükseltmek.

Ülkemiz henüz yeterli düzeyde olmasa da fark edilebilir ölçüde güneş enerjisine ve yenilenebilir enerjilere önem vermektedir. Bu tür enerji sistemlerinin gelişerek dışa bağımlılığın azaltılması, enerjinin maddi yükünün de yurt içinde döndürülmesi gibi amaçlarla sektörü desteklemekte; üretici ve tüketicilere maddi ve hukuki destek vermektedir. Aynı zamanda üreticilerin ve tüketicilerin dağınıklık gösterdiği bu sektörü toplamak amacıyla oluşturulan fuarlara organizasyon desteğini de sunmaktadır.

Güneş enerjisi gibi gelecek ile anılan bir enerji üretim yöntemini, geleceğin teknolojisi olarak adlandırılan diğer teknolojilerle harmanlayarak başta Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere birçok yerde ufak ya da büyük çaplı fuarlar düzenlenmesi söz konusudur. Bu fuarlarda güneş enerjisi üreten firmalar, bunlara ürün sağlayan firmalar, bu ürünleri ve hizmetleri alan müşteriler yer almaktadır. Güneş enerjisi fuarı yardımıyla tüm bu kesimler birbirleri ile iletişimde kalarak yeni ticari anlaşmalar yapmakta; ülkenin ekonomik hareketliliğine katkı sağlamaktadır. Ayrıca stratejik ortaklık kararlarının birçoğu da yine bu fuarlarda alınmaktadır.

Sektörün gelişimi için çeşitli kişiler konferanslar düzenlemekte; başta T.C. Enerji Bakanlığı olmak üzere birçok diğer devlet kurumunun yöneticileri sektörü destekleyici ve yönlendirici sempozyumlar vermektedir. Tüm bu çabalar ışığında ülkemizin gelecek yıllardaki enerji projeksiyonları değerlendirilmekte ve güneş enerjisini temel alan yatırımlara ağırlık verilmektedir.

Santral Enerji

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Optimum Kullanımı

Detaylı Bilgi Almak İçin