Güneş Enerjisi Elektrik Paneli (Kollektör)

Güneş enerjisinden ısı enerjisi elde edilebilmesi için oldukça basit bir mekanizma kurulur. Bu mekanizmanın üç elemanı bulunur. Bunlardan birincisi suyun ısıtıldığı kollektörler, ikincisi sıcak suyun depolandığı boyler ve üçüncüsü bağlantı elemanlarıdır. Güneş enerjisinin yaklaşık yarım asırlık tarihi boyunca bu üç temel malzeme hiçbir zaman değişmemiştir. Bu malzemelerin yapılarında yapılan geliştirmeler sayesinde güneş enerjisi bugünkü verimlilik düzeyine ulaşmıştır.

Güneş enerjisi sistemlerinin en önemli parçası kollektördür. Kollektörler yardımıyla su ısıtılır ve depolanması için boylere gönderilir. Kollektörün yapısının belirlenmesinde birçok değişken bulunur. Müşterinin istekleri, kullanım oranı, coğrafi yapı, maliyet unsuru gibi. Üretilen kollektörleri üç ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar sırasıyla alüminyum panelli ve mat siyah boyalı kollektörler, bakır panelli ve mat siyah panelli kollektörler, bakır panelli ve özel seçici yüzeyli kollektörlerdir.

Her tip kollektörün kullanım alanı birbirinden farklıdır. Kollektörün seçimi esnasında müşterinin isteklerinin tam olarak anlaşılabilmesi oldukça önemlidir. Yoğun güneşlenme süresinin olduğu bölgelerde bakır panellerin kullanılması gereksiz maliyet unsurudur. Bunun yerine alüminyum panelli ve mat siyah boyalı kollektör kullanımı idealdir. Güneşlenmenin görece düşük olduğu, bulutlu gün sayısının fazla olduğu alanlarda bakır panelli ve mat siyah boyalı kollektörleri kullanmak hem maliyetin hem de faydanın ideal seviyede olmasını sağlayacaktır.

Ülkemizin kuzey kesimleri gibi güneşlenme süresinin düşük, bulutlu gün sayısının fazla olduğu genel olarak ise güneşten faydalanma oranının doğal şartlar altında az olduğu bölgelerde bakır panelli ve özel seçici yüzeyli modeller kullanılır. Bu modeller yardımıyla güneşin minimum ışık yaydığı günlerde dahi sıcak suya erişim mümkün hale gelir.

Güneş enerji sistemleri kurulurken en önemli parça kollektörlerdir. Bu parçanın doğru ebatta, doğru şekilde seçilmesi sistemin performansını doğrudan etkiler. Kollektörün üretildiği malzeme kadar, şekli de önemlidir. Günümüzde kollektörler üç – dört farklı şekilde üretilmekle birlikte en çok kullanılan düz cam şeklinde olandır. Bu tip kollektörler belirli bir yere sabitlenerek kullanılır. Gün içerisinde yönünün değiştirilmesi söz konusu değildir. Güneşin ışınlarından maksimum faydalanmak amacıyla en ideal konuma bakacak şekilde sabitlenirler. Dışsal etkilere karşı görece dayanıksız olmakla birlikte düşük maliyetlidirler. Evlerin çatılarına yerleştirilen güneş panelleri genelde düz cam şeklindedir.

İkincil bir şekil olarak temperli kollektörler tercih edilebilir. Bu kollektörler genelde doksan dereceye varan açılarda el ile yapılan düzeltmelere karşı esnektir. Yani güneşi doksan dereceye kadar varan açılarda takip edebilirler. Takip etme tek yönlü olmaktadır. Bu tip kollektörleri insan gücü ile hareket ettirmek mümkün olduğu gibi ufak bir otomasyon sistemi ile yarı otomatik şekle büründürmek de söz konusu olabilmektedir.

Sabit olmasına rağmen güneşin tüm açılardaki ışınlarını toplayabilen kollektör çeşidi ise prizmatik cam kollektörlerdir. Bu kollektörler genelde düz bir zemin üzerine yerleştirilirler. Şekillerinden dolayı hareket etmeden de güneşin ışınlarını tüm gün yakalayabilirler. Oldukça maliyetli sistemler olmalarına rağmen bir o kadar da performanslıdırlar.

Ülkemizde maliyet avantajından dolayı genelde düz cam kollektörler tercih edilmektedir. Bunun dışındaki kollektör çeşitleri ise özel amaçlar için kullanılmakta; maliyet faktörü amorti avantajı ile kapatılabildiği noktalarda kullanılmaktadır. Ticari kullanımlarda da düz cam kollektörlere ağırlık verilmektedir.

Santral Enerji

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Optimum Kullanımı

Detaylı Bilgi Almak İçin