Güneş Enerjisi Deposu (Boyler)

Güneş Enerjisi Deposu

Güneş enerjisinin ısı enerjisine dönüştürüldüğü sistemler oldukça basit kurgulanmıştır. Güneşten gelen ışınları panel toplar ve suya aktarır. Aktarılan güneş ışınları suyu ısıtır ve güneş enerjisi, ısı enerjisine dönüşmüş olur. Isınan suyun anında kullanılması gerekmez. Bu durumda suyun depolanması icap eder. Günümüzde güneş enerjisi ile elde edilen sıcak suyun depolanmasından sorumlu olan elemana boyler adı verilir. Boyler esasen suyun ısıtılması ve sonrasında saklanması gibi amaçlar için de kullanılır ancak diğer enerji sistemleri ile güneş sistemleri bu noktada ayrılır. Genel olarak söylemek gerekirse güneş enerjisinde boyler, sıcak suyun belirli derecelerde saklandığı ve düşük seviyedeyken suyun panel altından sirküle edilerek tekrar ısıtıldığı elemandır.

Suyun ısıtılması kadar suyun sağlıklı olarak ısıtılması da önemlidir. Ani ısınmalar ve soğumalar suyun kalitesini bozar. İyi bir boylerin ani soğumaya izin vermemesi oldukça önemlidir ve bu yüzden de birkaç çeşit güvenlik önlemi ile donatılmış durumdadır. Ani soğumaya karşı alınan önlemler boylerin türüne göre değişiklik gösterebilir. En temel manada boyler kapalı ve açık sistem olarak iki gruba ayrılır. Kapalı sistem boyler yatık cidarlı boyler; açık sistem olarak ise yatık cidarsız boyler ile yatık serpantinli boyler sıralanabilir.

Bir güneş enerjisi sisteminin açık veya kapalı sistem olması, sistemin işleyişinde pompa kullanılıp kullanılmamasına göre değişir. Günümüzde genelde pompalı (kapalı devreli) güneş sistemleri kullanılsa da maliyet avantajından dolayı bazen açık sistemli (pompasız) güneş sistemleri de tercih edilebilmektedir. Hangi sistem tercih edilirse edilsin, değişen tipte de olsa mutlaka boyler bulunmaktadır. Ayrıca belirtilmesi gereken nokta kapalı sistemli boyler aynı zamanda basınçlı boyler olarak adlandırılır.

Boyler yani güneş enerjisi deposu oldukça kritik bir parçadır. Bu parçanın üretiminde insan sağlığına uygun malzemeler kullanılması, suya bulaşabilecek mikroorganizmaların önüne geçme noktasında büyük önem taşır. İnsan sağlığına uygun olduğuna dair gerekli damgaların bulunması, boyler alımında önemli bir etmen olmalıdır. Aynı zamanda güneş panellerine uygun boylerin seçilmesi, sistemin sirkülasyon sisteminin de boyler seçerken göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Ailede kullanılan sıcak su miktarının hesaplanarak buna uygun boyutta boyler seçilmeli. Ayrıca seçim sırasında yaşanılan bölgenin güneşlenme süresi de göz ardı edilmemelidir.

Açık sistemli boyler çalışırken yer çekiminden yararlanır. Konumlandırıldığı yer çatı olduğu için, yüksekliğin yarattığı basınçtan yararlanır ve içerisindeki sıcak suyu bu basınç etkisiyle kullanıma sunar. Kendine yakın olan çeşmelerde basınç ile ilgili problemler yaşanır. Ayrıca sıcak ve soğuk suyun dengeli karışımı noktasında da sorunlarla karşılaşmak mümkündür. Günümüzde bile tercih ediliyor olmasının altında yatan temel sebep maliyet avantajıdır. Bilinçli tüketiciler genelde pompalı sistemleri tercih eder. Pompalı sistemlerin içerisinde yer alan boylerler daha uzun ömürlüdür.

Boylerin kaliteli olması, güneş sisteminin en baştan kaliteli olmasını sağlar. Pompalı sisteme sahip depo kullanıldığı takdirde şebeke ile aynı basınç yakalanır. Sıcak – soğuk su karışmasında herhangi bir sıkıntı yaşanmadığı gibi boylere yakın olan musluklarda da basınca bağlı sorun ortaya çıkmaz.

Günümüzde birçok firma AB standartlarına uygun depo üretimi gerçekleştirmektedir. Ayrıca çift katmanlı boyler üretimi sayesinde bir nevi termos etkisi yakalanmakta; güneş tarafından ısıtılan su kolay kolay soğumamakta ve duş alabilecek sıcaklıkta sürekli olarak saklanabilmektedir.

Santral Enerji

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Optimum Kullanımı

Detaylı Bilgi Almak İçin