Güneş Enerjisi Aküsü

 

Güneş Enerjisi Aküsü

Güneş enerjisi, geleneksel kullanım alanı olan su ısıtma işlevinin dışına çıkarken beraberinde sisteme ek bazı ünitelerin girmesini de sağladı. Güneş enerjisi ile su ısıtma sistemleri kurulurken oldukça az ünite gerekliliği söz konusudur. Aynı şekilde güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretmekte (en azından bireysel boyutta) en az su ısıtmak kadar kolaydır.

Güneş enerjisi kullanarak elektrik üretildiğinde, üretilen elektrik enerjisinin bir yerde depolanması gerekir. Bunun sebebi, güneşin yirmi dört saat boyunca elektrik enerjisi üretmek için uygun bir kaynak olmayışıdır. Yani gün içerisinde (güneşli saatler) alınan enerjinin gece de kullanılabilmesi için bir aküye ihtiyaç vardır. Aküler, panelden aldıkları enerjiyi bünyelerinde tutarak gerektiğinde sisteme verirler. Bu sayede güneşin olmadığı saatlerde de güneş enerjisi, elektrik enerjisi olarak kullanılabilir.

Literatürde güneş enerjisini depolayan ünitelere solar akü veya solar batarya isimleri verilir. Solar güneş demek olduğu için buradan hareketle isimlendirmenin güneş aküsü veya güneş bataryası olduğu sonucunu çıkarabiliriz. İdeal ve sorunsuz bir sistem kurabilmek için kullanılan paneller ve invertör kadar batarya da önemlidir. Solar bataryalar genelde kurşun bazlıdır. Bunun sebebi bu tip akülerin günlük yoğun kullanıma uygun olmaları ve minimum bakım gerektirmeleridir. İyi bir solar akü şu özellikleri barındırır:

●Minimum maliyetle maksimum performans. Uzun kullanım ömrü sayesinde bu durum sağlanabilir.

●Enerji depolama kapasitesinin yüksek olması. Birim başına depoladığı enerji miktarının maksimizasyonu.

●Dolu haldeyken kullanılmadığı takdirde bitme ihtimalinin düşük olması veya bu ihtimalin ağır şartlar altında gerçekleşmesi.

●Yüksek güvenlik sağlaması. Kullanım hatalarına bağlı olarak ortaya çıkan sonuçların kabul edilebilir ve insan hayatına vereceği zararın az olması. Tercihen hiç olmaması.

●Isıya ve diğer ekstrem koşullara dayanıklılığının maksimum olması

Solar enerjiyi depolamakla görevli bir akünün oldukça kaliteli olması beklenir. Özellikle bireysel kullanıcının kullanım alışkanlıkları ve kullanma amaçları düşünüldüğünde bu madde oldukça öne çıkmaktadır. Uzun kullanım ömrüyle beraber sorunsuz olması o akü için tercih sebebidir. Literatürde bir akünün kapasitesinin yüzde seksenin altına düşmesi o akünün faydalı kullanım ömrünün sonuna geldiğini göstermektedir. Kaliteli bir akünün bu seviyeye kadar düşmesi oldukça uzun zamanlar gerektirir.

Akünün çalışma mantığı, güneşten alınan enerjinin kimyasal yöntemler ile saklanması şeklindedir. Kimyasal saklama yapan cihaz, arzu edildiğinde bu kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çevirerek sisteme verir. Bireysel kullanıcı genelde kuru akü tercihi yapar. Bu tür akülerde sistem kapalıdır ve asit – su takviyesi gerektirmez.

Jel akü, solar enerjinin saklanmasında kullanılan akü türüdür. İçerisinde jel kıvamında elektrolit bulundururlar. Üretim amaçları gereği oldukça ekstrem koşullara dayanabilirler. Kapalı sistem olmalarından dolayı dışsal etkilere minimum tepki verirler. Özellikle denizcilik sektöründe; sonrasında ise kamp sektöründe sıkça tercih edilirler.

Günümüzde akü sistemleri tek başına panel ile birlikte kullanılmaz. Sistemdeki elektrik yükünün kontrol edilebilmesi ve doğru şekilde ayarlanabilmesi – dönüştürülebilmesi amacıyla inverter ve regülatör kullanımı gerekir. Sistemin verimli aralıkta çalışabilmesi ve istenmeyen sonuçların önüne geçilebilmesi, sisteme bağlanan elektronik cihazların korunabilmesi amacıyla bu tip cihazların kullanılması mecburidir.

Sonuç olarak güneş enerji sistemlerinde kullanılan akü tipleri şunlardır:

●VRLA, sübap ayarlı kurşun asit akü

●AGM, elektroliti seperatörlere emdirilmiş VRLA akü

Santral Enerji

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Optimum Kullanımı

Detaylı Bilgi Almak İçin