Enerji Nakil Hatları Projesi

Enerji Nakil Hatları Projesi

Herhangi bir kaynaktan elde edilen elektrik enerjisi eğer üretildiği bölgede kullanılmayacak ise bir hat yardımıyla ana şebekeye taşınmalıdır. Bu hattın kapasitesinin ve güzergahının belirlenmesinde oldukça fazla faktör rol almaktadır. Enerji nakil hatları projesi yapılırken sistemi etkileyebilecek her türlü detayın düşünülerek ona göre hazırlanması, kayıp – kaçak oranının sıfıra yaklaştırılması gerekmektedir. Ülkemizde nakil hatlarının projelendirilmesini ve yapılmasını büyük elektrik firmaları yapmaktadır. Taşınabilecek kapasitede elektriğin üretilmesi için yapılan yatırımlar sırasında bu firmalar ile anlaşılarak nakil hatlarına yönelik projelerin hazırlanması sağlanabilir.

Standart bir prosedür dahilinde enerji nakil hatları oluştururken süreç şöyle işler:

●Enerji nakil hattı etüdü yapılır. Güzergahın belirlenmesi, güzergahın arazi yapısının detaylı şekilde incelenmesi, hattın çevreye olan etkisinin incelenip değerlendirilmesi.

●Projeye dair harita hazırlığının yapılması, çalışma planının oluşturulması.

●Projenin geçeceği alanda kamulaştırma kararlarının alınması ve kamulaştırmaya başlanması. Ayrıca kamulaştırma yapılacak alanlara dair haritalandırmanın yapılması

●Güzergah arazisinin hattın kurulumu için uygun şekle sokulması. Kazı, yükseltme, köprü yapma, yol açma gibi faaliyetlerin tamamlanması, hattın bağlanacağı direklerin temellerinin açılması.

●Direklerin montajı.

●Direkler arasına tel çekimi ve genleşme paylarının ayarlanarak sehim kontrolünün yapılması.

●Hattın enerji nakli için uygunluğunun kontrolü ve kapasite dahilinde test edilmesi.

●Hattın teslimi, geçici kabulü ve işletilmeye başlanması.

Görüldüğü üzere bir enerji nakil hattının inşası oldukça detaylı plan, proje ve çalışma süreçlerini beraberinde getirmektedir. Bu sürecin sağlıklı şekilde işleyebilmesi ve çalışma bittikten sonra ortaya herhangi bir sorun çıkmaması için hattın olabildiğince hatasız ve mükemmele yakın projelendirilmesi gerekir. Ülkemizde enerji nakil hattı projesi hazırlayıp inşa edebilecek firma sayısı oldukça sınırlıdır.

Santral Enerji

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Optimum Kullanımı

Detaylı Bilgi Almak İçin