Elektrik Enerjisi

İnsan medeniyetinin bu kadar gelişmesinin altında yatan temel sebep, elektrik enerjisinin elde edilip yönlendirilebiliyor oluşudur. Yüz binlerce yıllık insanlık tarihinin çok küçük bir bölümünde elektrik enerjisi kullanılabilir durumdadır. Tarihsel olarak 1800’lü yılların başından itibaren, her zaman tam verimle olmamakla birlikte elektrik enerjisi elde edilip çeşitli amaçlar için yönlendirilmektedir. Günümüzde elektrik enerjisinin kullanılmadığı hiçbir şey yoktur. Tüm cihazların ya üretimi ya da çalışması tamamen elektrik enerjisi ile olmaktadır. Birçok cihazda fosil kaynaklı enerjiler kullanılsa da Dünya, elektrik enerjisinin tam kullanımına doğru tam hızla ilerlemektedir.

Elektrik enerjisi birçok kaynaktan elde edilebilir. Hangi kaynaktan elde edilirse edilsin çalışma prensibi aynıdır. İletken tel üzerinde yüksüz ve pozitif yüklü elektronların birbirlerini itmesi ile elde edilen enerjidir. Enerji hayatımızın oldukça içinde olmasına rağmen (binlerce yıldır) son iki yüz yıldır aktif olarak kullanılmaktadır. Bunun sebebi elektrik enerjisinin kontrolünü sağlayacak metot ve cihazların tarihinin yeni olmasıyla alakalıdır. Elektriğin gücünün kontrol altına alınması ve insan hayatına olan tehlikelerinin ortadan kaldırılması ancak topraklama, kablolama, malzeme mühendisliği, elektrik mühendisliği gibi alanların gelişmesi sayesinde olmuştur. Enerjiyi nakletmenin de hayatımıza girmesiyle beraber sadece üretilen bölgelerde değil, Dünya’nın neredeyse tüm bölgelerinde elektrik enerjisine kavuşulmuştur.

Günümüzde elektrik enerjisi kolayca üretilebilmekte ve başka bölgelere kablolar yardımıyla transfer edilebilmektedir. Tüm bu süreç oldukça profesyonel şekilde, güvenlik maksimize edilerek sağlanmaktadır. Mobil cihazların gelişmesiyle birlikte kablolu taşıma oldukça hantal olarak görülmeye başlanmıştır. Elektrik enerjisinin bir diğer avantajı bu noktada ortaya çıkmaktadır. Kimyasal metotlar yardımıyla elektrik enerjisi depolanabilmektedir. Bir aküye verilen elektrik, aküde kimyasal değişikliklere sebep olmakta; akü başka yerde farklı bir şekilde kablolandığında ise depoladığı elektrik enerjisini verebilmektedir. Günümüzde dünyanın mobil bir hale bürünmesinin altında yatan sebep elektrik kadar depolama teknolojisinin de gelişmiş olmasıdır.

Tüm yönleri ile değerlendirildiğinde elektrik enerjisi oldukça etkili bir araçtır. Birçok kaynaktan üretilebiliyor olması, depolanabiliyor olması ve birçok yerde kullanılabiliyor olması başlıca özellikleridir. İnsanlığın fosil yakıtlara olan ihtiyacının azaltılması noktasında da elektrik enerjisi öne çıkmaktadır. Elektrikle çalışan arabalar, mekikler, evler sayesinde oldukça kısıtlı ve zararlı olan fosil yakıtların kullanımı azalmaktadır.

Santral Enerji

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Optimum Kullanımı

Detaylı Bilgi Almak İçin