Basınçlı Güneş Enerjisi

Basınçlı güneş enerjisi

Güneş enerjisi ile ısı enerjisi üretimi yani suyun ısıtılması sürekli olarak gelişen ve geliştirilen bir alandır. Güneş’ten gelen ışınların iki kullanım alanından birisi olan su ısıtmada klasik yöntemler ve teknolojik yöntemler birbirinin ikamesi konumundadır. Standart bir güneş enerjisi sisteminde:

●Müşterinin ihtiyaçları

●Firmanın kapasitesi

●Sistemin kurulacağı alanın özellikleri göz önünde bulundurulur.

Bu bilgiler ışığında sistemin özelliklerine karar verilir. Örneğin güneş enerjisini ısı enerjisine çevirecek sistem açık veya kapalı olabilir. Aynı şekilde pompalı veya pompasız olabilir. Verilen tüm kararlar sistemin optimal çalışma düzeyine yaklaşmasına veya uzaklaşmasına sebep olabilir.

Klasik bir güneş enerjisi sisteminde suyun basıncı, suyun alındığı yer ile boylerin yani su deposunun bulunduğu yer arasındaki yüksekliğe göre hesaplanır. Yani yer çekimi kuvveti basıncın en büyük belirleyicisi konumundadır. Bu tür klasik sistemlerde her zaman basınçla ilgili problemler ortaya çıkar. Boylerden gelen sıcak su ile sıcak suya karıştırılacak soğuk suyun karışım oranları tam olarak ayarlanamaz. Boylere yakın olan bölgelerde basınç çok düşer, bazen su gelmez. Bu ve bunun gibi basınca bağlı birçok problem kendini gösterir.

Basınçlı güneş enerjisi sistemlerinin en büyük avantajı bu basınç sorununu ortadan kaldırıyor olmalarıdır. Basınçlı su pompaları yer çekimini basınca etki eden bir faktör olmaktan çıkarıp yerine mekanik aksam olarak pompaları koymaktadır. Bu sayede güneş enerjisi sisteminin deposunun konulduğu yer, kat sayısı ve musluk yeri gibi hiçbir durum basınç üzerinde etki oluşturmamaktadır.

Sistemin kaç bar basınçta çalışacağı kurulum aşamasında ayarlanır. Ayarlanan rakam genelde şebeke suyunun basıncı ile aynıdır. Bu sayede musluklardan su akarken sıcak – soğuk su dalgalanması ile karşılaşılmaz. Duş alırken veya bir şekilde güneş enerjisi sistemi kullanılırken büyük bir avantaj sağlar bu durum.

Basınçlı güneş enerjisi sistemleri açık veya kapalı devre olarak oluşturulabilseler de genel olarak pompalı (basınçlı) sistemlerin kurulumunda kapalı sistem tercih edilir. Bu sayede güneş enerjisi sisteminin üzerinde tam hakimiyet kurularak şebeke suyu kaynaklı sorunların ortaya çıkmasının önüne geçilir. Ayrıca ülkemizde güneş enerjisi sistemlerinin kurulumunun yapıldığı alanların çoğu kış aylarında don ile karşılaşmaktadır. Açık devre sistemlerde kışın suyun donması ihtimali çok yüksektir. Antifriz korumasından mahrum olan bu sistemlerin açabileceği zararların önüne geçerek güneş enerjisi taktıran müşterinin maddi kayba uğramamasını sağlamak için kapalı devre sistemler kullanılır. Sisteme dahil edilen antifriz ile kış aylarında da sıcak suya kavuşma imkanı yakalanır. Kapalı ve basınçlı olan sistemin yüksek yalıtım seviyesi ve vakum ile desteklenmesi sonrasında ise neredeyse bütün yıl sıcak su elde edilir.

Kapalı devre sistemde basıncın korunması aynı zamanda ısının da muhafaza edilebilmesi anlamı taşır. Ayrıca basınç değişikliklerine karşı sistemin kendi elemanlarının kullanılması birden fazla daireye sıcak su dağıtımını mümkün kılmaktadır. Suyun dolaşım yaptığı boru sayısının artması halinde cihazın üzerindeki basınç ayarının bir ya da iki bar kadar yükseltilmesi halinde en ufak sorun yaşanmayacaktır. Yani kapalı devre basınçlı güneş enerjisi sistemlerinin kullanışlılık ve fonksiyonellik açısından oldukça iyi olduğunu söylemek mümkündür. Günümüzde birçok firma bu tarz sistemleri müşterilerine tavsiye etmekte ve kurulumunu yapmaktadır.

Santral Enerji

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Optimum Kullanımı

Detaylı Bilgi Almak İçin