İç Tesisat Projesi

İç Tesisat Projesi

Bir evin ya da işyerinin iç kısmında elektrik hatlarının projelendirilmesi, iç tesisat projesi olarak adlandırılmaktadır ve birçok yönetmeliğe bağlı olarak kurallar dahilinde çizilmektedir. İç tesisat projeleri elektrik mühendisleri tarafından mimari projelere ve inşaat projelerine bağlı kalınarak çizilmektedir. İç tesisat projesinin müstakil bir eve çizilmesi ile bir binaya çizilmesi arasında farklar bulunmaktadır. İç tesisat projesinde eğer çizim bina için yapılıyorsa garaj, dükkanlar, ara bölgeler, daireler ve çatı katı için ayrı ayrı tesisat projeleri çizilmektedir. Müstakil dairelerde ise sadece ev ve çatı için iç tesisat projesi çıkartılmaktadır.

Çizilen iç tesisat projesi mimari proje ve inşaat projesinde verilen ölçüleri esas alarak çizildiği için binanın projelere uygun yapılması, iç tesisat projesinin tam olarak binaya uyması açısından önemlidir. Eğer inşaat aşamasında değişiklikler yapılmışsa bunların elektrik mühendisine de bildirilmesi doğru proje çizimi açısından oldukça önemlidir.

İç tesisat projeleri kanunlara, yönetmeliklere ve EMO standartlarına uygun olarak çizilmek zorundadır. Bunlara uygun çizilmeyen projeler ruhsat alamamaktadır. Bir iç tesisat projesinde dikkat edilmesi gerekenler şunlardır:

  • Mimari proje ile ölçek farkı olmamalıdır. Eğer ölçek iç tesisat projesi için küçükse ek açıklamalar ile proje desteklenmelidir.
  • Katlar arasındaki ufak farklılıklar gözetilmeli, plan standart hale getirilirken çeşitli gruplara ayrılmalıdır.
  • Topraklamaya dikkat edilmeli. Priz ve aydınlatma linyeleri çizilirken standartlara bağlı kalınmalı.
  • Baca ve baca çevresinden, ısıya maruz kalınabilecek alanlardan elektrik tesisatı geçirilmemelidir.
  • Zayıf akım projeleri EMO standartlarına ve insan konforuna uygun olarak çizilmelidir.

Santral Enerji

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Optimum Kullanımı

Detaylı Bilgi Almak İçin